快捷搜索:

江南江北愁思,分付酒螺红

江南江北愁思,分付酒螺红

出自宋朝方岳的《水调歌头·平山堂用东坡韵
原文赏析:
秋雨一何碧,山色倚晴空。江南江北愁思,分付酒螺红。芦叶蓬舟千重,菰菜莼羹一梦,无语寄归鸿。醉眼渺河洛,遗恨夕阳中。
苹洲外,山欲暝,敛眉峰。人世俯仰陈迹,太息两仙翁。不见当时杨柳,只是早年烟雨,磨灭几英雄。寰宇一孤啸,匹马又西风。
拼音解读
qiū yǔ yī hé bì ,shān sè yǐ qíng kōng 。jiāng nán jiāng běi chóu sī ,fèn fù jiǔ luó hóng 。lú yè péng zhōu qiān zhòng ,gū cài chún gēng yī mèng ,wú yǔ jì guī hóng 。zuì yǎn miǎo hé luò ,yí hèn xī yáng zhōng 。
píng zhōu wài ,shān yù míng ,liǎn méi fēng 。rén jiān fǔ yǎng chén jì ,tàn xī liǎng xiān wēng 。bú jiàn dāng shí yáng liǔ ,zhī shì cóng qián yān yǔ ,mó miè jǐ yīng xióng 。tiān dì yī gū xiào ,pǐ mǎ yòu xī fēng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: